streda 5. októbra 2016

Ako pes vidí?Psí zrak sa od ľudského zraku výrazne líši. Je to pochopiteľné, pretože sa jedná o šelmy, ktoré majú iné potreby (lov pohyblivej koristi) ako primáty (orientácia v priestore, farebné rozlíšenie potravy).
V porovnaní s človekom majú psi menšiu ostrosť videnia, zato výborne vnímajú pohyb. Jednotlivé plemená sa od seba líšia vzájomným postavením očí, ktoré určuje šírku zorného uhla a schopnosť priestorového videnia (to vyžaduje prekryv zorných polí oboch očí). Všeobecne platí, že psy svojim zrakom vidia čo do obsahu väčšiu časť svojho okolia ako človek.

Vidí pes čiernobielo?
Dnes už vieme, že toto tvrdenie nie je pravdivé a že ide o omyl, ktorý bol vyvrátený dôkladnými pokusmi. Pse vidí farebne, ale inak ako človek. V oku sú dva typy buniek schopných vnímať svetlo - tyčinky a čapíky. Kým tyčinky potrebujú menej svetla a vidia iba čiernobielo, čapíky sú síce na svetlo náročnejšie, zato dokážu vnímať aj farby. V ľudskom oku sú tri typy čapíkov (pre modrú, zelenú a červenú farbu), ktoré dohromady skladajú farebný obraz tak, ako sme zvyknutí. Psy však majú iba dva druhy čapíkov, a ich videnie je preto podobné ako u ľudí trpiacich zvláštnym druhom farbosleposti - nerozlišujú zelenú a červenú farbu. V ich vnímaní sveta prevládajú rôzne odtiene modrej, žltej a šedej. Je to zapríčinené tým, že psia sietnica je tvorená predovšetkým tyčinkami, ktorým stačí menej svetla, ale vidí iba čiernobielo. Mimo to psi nemajú príliš dobre vyvinutú schopnosť zaostriť zrak na tvar - predmet alebo osobu teda môžu vidieť rozmazane. Objekt, ktorý človek vidí jasne na vzdialenosť 22,8 m, vníma pes rovnakým spôsobom zo vzdialenosti 6 m. Oproti tomu však psi oveľa lepšie identifikujú akýkoľvek pohyb či blikajúce svetlo. Jasný príkladom nám môžu byť hračky pre psov. Veľa hračiek, ktoré pre psov kupujeme, nemá tú správnu farbu. Jasne červenooranžová hračka na zelenej tráve nám pripadá dostatočne výrazná, ale psy ju len ťažko identifikujú. Fialová na zelenom podklade by bola preto vhodnejšia. Pokiaľ chcete vycvičiť psa na hľadanie predmetov podľa farieb, musíte veľmi pozorne premýšľať o tom, aké farby kombinovať, pretože ak zvolíte napríklad červenú a žltú alebo oranžovú a zelenú, bude pre psa veľmi ťažké tieto farby rozoznať.

História
A prečo sa vlastne vlkom, poťažmo psom, nevyvinulo farebné videnie ako človeku? Vlci a ich predchodcovia potrebovali predovšetkým spoľahlivé nočné videnie. Čapíky, ktoré sprostredkovávajú vnímanie farieb, sú v šere málo citlivé. Druhá skupina receptorov - tzv. Tyčinky, ktoré sú na svetlo oveľa citlivejšie, nerozlišujú farby. Preto sa prvým cicavcom vyvíjali skôr tyčinky, než čapíky, bolo to jednoducho výhodnejšie pre prežitie. Trojfarebné rozlíšenie, ktoré je podmienené špecializáciou čapíkov v sietnici, sa u primátov vyvinulo až oveľa neskôr ako adaptácia na ich osobitné postavenie v prírode. Vzhľadom k tomu, že vlci sú prevažne nočné tvory, prináša im prevaha tyčiniek v sietnici z hľadiska prežitia väčšiu výhodu, než by im prinieslo farebné videnie v celom rozsahu spektra. Psie aj vlčie oko dokáže však rozlíšiť viac tónov sivej než oko ľudské. Dvojfarebné videnie prispieva k odhaleniu ochranného sfarbenia koristi, čo by pri výhradne čiernobielom videní bolo ťažšie. V stručnosti sa tak dá povedať, že vlci aj psi postrádajú farebné videnie hlavne preto, že ho nutne nepotrebujú pre lovenie svojej koristi.

Nočné videnie u psov. Za možnosť videnia v tme sú zodpovedné tyčinky, ktorých oči psa obsahujú väčšie množstvo ako oči človeka. Navyše, tak ako napríklad u potkanov, sú jeho oči vystlané špeciálnou vrstvou buniek, ktorá človeku chýba. Tá umožňuje využiť na maximum aj veľmi slabé osvetlenie, jedná sa vlastne o akýsi druh zrkadla. Schopnosť dobre vidieť v noci je podmienená aspoň minimom svetla. Bez mesačného alebo iného svetla by pes prakticky nič nevidel.

Ďalšie zmysly

Čuch
Nesmieme zabúdať, že zrak nie je pre psa najdôležitejším zmyslom. Väčšinu informácií o svete získava pomocou nesmierne citlivého čuchu, pretože ide o najvyvinutejší zmysel u psa. Významu čuchu zodpovedá aj veľkosť čuchového centra koncového mozgu, ktoré vyhodnocuje pachové podnety. Čuch niektorých psov je tak presný, že dokáže zachytiť aj pach látky zriedenej v koncentrácii jedna k miliónu. Psy majú navyše tzv. Vomeronazálný orgán. Pes ním vyhodnocuje pachové vzorky dodávané z ústnej dutiny. Uplatňuje sa najmä pri zisťovaní stavu pohlavnej aktivity fen skúmaním vzorky ich moču.

Sluch
Ďalším veľmi dôležitým orgánom u psa je jeho sluch. Pes zameria zdroj zvuku v stotinách sekundy a počuje zvuky štyrikrát lepšie ako človek, dokonca niektorí autori uvádzajú až sedemkrát. Pes tiež lepšie počuje vysokofrekvenčné zvuky a zachytí signály v ultrazvukovom rozsahu, ktoré sú už pre človeka nepočuteľné. Tieto schopnosti sa vyvinuli u psovitých šeliem v súvislosti s ich spôsobom obživy - lovom najmä menšej koristi, ako sú hlodavce a iné drobné stavovce, pohybujúce sa v rastlinnej pokrývke. Pre domáceho psa však môže byť tak výkonný sluch nevýhodou, pretože veľkým hlukom pes trpí. Niektorí jedinci majú strach z určitých zvukov, napr. z hrmenia, alebo z výstrelov. Ľudia môžu dobrý sluch psa využiť a zjednodušiť tak výcvik a komunikáciu. Psy dobre reagujú na zvuky vydávané píšťalkou. Napr. pastieri na komunikáciu so svojimi ovčiarskymi psami na veľké vzdialenosti používajú iba pískanie.
Záverom by sa dalo povedať, že psy vidia oveľa lepšie ako ľudia. Zachytia najmä pohyb a to aj na veľkú vzdialenosť a za šera. Nablízko vidí podstatne horšie než človek, najmä ak pozorujú nehybný predmet.

pondelok 3. októbra 2016

Manipulácia so psom


Toto cvičenie naučí Vášho psa, aby zostal pokojný a čakal na odmenu, keď s ním potrebujete nejako manipulovať (strihanie, trimovanie, alebo u veterinára) ale aby sa tiež naučil akceptovať nevhodné správanie a zaobchádzanie (napríklad od detí). Je veľmi dôležité naučiť Vášho psa, aby zachoval pokoj a nesprával sa agresívne.
Tipy:
·     Nepoužívajte kliker príliš blízko jeho hlavy! Je v poriadku povedať slová ako „áno“a „dobrý“ a potom dať pamlsok, ak je klikanie nevhodné. Tiež je možné použiť kliker, ktorý stláčate nohou.
·      Keď sa Váš pes naučil cviky s Vami, začnite cvičiť s inými ľuďmi.
·    Roztierateľný syr, alebo arašidové maslo natreté na zemi, alebo na dverách chladničky sú dobrým prostriedkom, ako udržať Vášho psa pokojného (napríklad keď ho chcete učesať) ak ste ho ešte poriadne nenaučili, aby zostal pokojný.
·      Ak Váš pes nemá rád manipuláciu s ním, môžete ho naučiť akceptovať toto manipulovanie tým, že budete nasledovať túto metódu a postupovať veľmi pomaly. Nájdite si profesionála, ktorý bude robiť potrebnú manipuláciu so psom, dokým sa nenaučí to akceptovať (strihanie, trimovanie,...). Náhubok psa nebolí a je to účinná ochrana pred jeho zubami, dokým sa nenaučí ako sa správať keď sa s ním manipuluje.
·    Všetky psy potrebujú trénovať akceptovanie manipulácie jednu/dve minúty niekoľko krát týždenne, aby boli navyknutí na tento proces (a to NAVŽDY!).
 Pre všetky typy nižšie uvedených cvikov majte na pamäti tieto pravidlá:
o   Začnite s veľmi jemnými a neinvazívnymi dotykmi. Ak je Váš pes ich váš pes znáša pokojne a nesnaží sa nijako uhnúť, kliknite a odmeňte ho. Ak sa mrví, pokračujte v dotýkaní sa psa, ale neodporujte jeho pohybom. Predstavte si, že vaše ruky sú „lepkavé“ – prilepia sa na psa, ale pohybujú sa s ním, až dokým nezostane pokojný. V tom momente kliknete, odmeníte a psa pustíte.
o   Neprechádzajte na ďalší krok, dokým si Váš pes neužíva ten súčasný.
o   Tieto cviky precvičujte len niekoľko minút na jeden krát.

Učíme psa ako akceptovať dotyky a manipuláciu v rozdielnych častiach tela:
1.  Obojok: Nájdite si tiché miesto na tréning, vezmite si kliker, pamlsky a psa.
a.  Chyťte obojok Vášho psa pod jeho bradou a hneď ho pustite, kliknite a odmeňte psa. Opakujte 10 krát alebo dovtedy, dokým je Váš pes spokojný s tým čo robíte.
b.  Držte psa za obojok obojok pod bradou 2 sekundy, pustite, kliknite a odmeňte. Opakujte dokým Váš pes nebude spokojný s tým čo robíte a postupne zvyšujte čas až na 10 sekúnd.
c.   Teraz ho nielen chyťte za obojok pod bradou, ale aj jemne zatiahnite. Kliknite a odmeňte, pokiaľ pes akceptuje toto správanie bez odporu. Pokiaľ sa „mrví“, zostaňte k nemu rukou jemne „prilepení“ až dokým sa neupokojí, potom ho pustite, kliknite a odmeňte. Opakujte, dokým mu toto jemné zatiahnutie nie je pohodlné a neprotestuje. Potom to skúste z vrchnej strany. Postupne zvyšujte intenzitu a trvanie.
 2.  Labky: Často sú psy veľmi citlivé ohľadom ich labiek. Je dôležité, aby ste v tomto tréningu postupovali obzvlášť pomaly a tiež, aby ste neprestávali precvičovať chytanie labiek počas celého života psa, aby si neodvykol. Nestrihajte Vášmu psovi pazúry, pokiaľ si na 100% nie ste istí čo robíte, pretože pri tomto úkone je veľmi jednoduché spraviť chybu a spôsobiť psovi bolesť. Vo všetkých nasledujúcich cvikoch, ak Váš pes labku neodtiahne, kliknite a odmeňte ho. Ak sa začne „mrviť“, „prilepte“ sa k nemu a kliknite a odmeňte, keď sa upokojí a prestane klásť odpor. Každý krok v tomto súbore cvičení zaberie niekoľko dní a mali by ste v každom kroku vykonať veľa opakovaní. Vždy najprv dokončite predchádzajúci krok, než sa pustíte do ďalšieho. Trénujte so všetkými 4 labkami.
a.  Vezmite labku a hneď kliknite a odmeňte. Zopakujte 5 krát a potom jeho labku podržte na 1 sekundu.
b.  Držte labku 10 sekúnd bez hocakého odporu Vášho psa.
c.   Držte labku a pohybujte ňou.
d.  Masírujte labku.
e.  Tvárte sa, že striháte pazúry.
 3.  Uši:
a.  Natiahnite ruku okolo boku hlavy Vášho psa a dotknite sa jeho ucha. Kliknite a odmeňte. Opakujte 10 krát.
b.  Keď je Váš pes spokojný s tým čo robíte, skúste ucho držať 1 sekundu. Ak sa začne „mrviť“, ostaňte „prilepení“ k jeho uchu, avšak pohybujte sa zároveň s ním. Ak zostane pokojný, kliknite, odmeňte a pustite. Pokračujte v tréningu, dokým Vám pes nedovolí držať každé ucho 10 sekúnd.
c.   Teraz predstierajte, že ucho čistíte, alebo s ním inak manipulujete. Zapamätajte si, že je dôležité postupovať veľmi pomaly, aby si Váš pes cvičenie užíval. Malo by Vám zabrať niekoľko dní, dokým sa dostanete do fázy „čistenia uší. Ak je Váš pes špeciálne citlivý na manipuláciu s ušami, mali by ste tréningu dať o to viac času.
 4.  Papuľa:
a.  Jemne sa dotknite papule Vášho psa, kliknite a odmeňte. Opakujte 10 krát.
b.  Dotknite sa boku papule a nadvihnite peru, aby ste odhalili zub. Kliknite, odmeňte a spustite peru len vtedy, keď neprotestuje.
c.   Pomaly sa prepracujte cez nasledovné kroky: dvíhanie pery aby ste odhalili viac a viac zubov, na oboch stranách a napokon otváranie úst.
d.  Dotknite sa zubu kefkou a postupne sa prepracujte až na čistenie zubu na 1-10 sekúnd.
 5.  Chvost: Mnoho psov je citlivých na ich chvost a manipuláciu s ním.
a.  Začnite jemnými dotykmi chvostu Vášho psa. Opakujte 10 krát s kliknutiami a odmenami. Keď je spokojný s tým čo robíte, postupne cvičte, aby ste mohli jeho chvost držať na 10 sekúnd.
b.  Potom postupujte pomaly podľa nasledovných krokov: ťahanie chvosta hore, česanie, jemné ťahanie chvosta.
6.  Dotyky deťmi:
a.  Pripravte svojho psa na deti rôznymi zvláštnymi dotykmi, ktoré môžu deti skúšať (vždy buďte pri psovi, hlavne keď je s deťmi!). Cvičte používaním klikeru a pamlskov, aby postupne Váš pes začal akceptovať rôzne typy dotykov (ťahanie za uši, za chvost, tľapkanie po hlave a objatia. Rovnako ako pri ostatných cvičeniach, postupujte pomaly.
 7.  Dvíhanie: V núdzových prípadoch budete musieť zdvihnúť alebo nadvihnúť aj veľkého psa. Začnite cvičiť tak, že najskôr dáte ruky okolo Vášho psa za pomoci klikania a pamlskov. Spočiatku len jemné dotyky a postupne sa dostanete až k zdvihnutiu zo zeme pri čom Váš pes bude úplne pokojný. Hlavne pre psy, ktoré potrebujú profesionálne strihanie alebo trimovanie, trénujte zdvíhanie a pokladanie psa na stôl.
 8.  Česanie: Zoberte kefu Vášho psa a jemne sa ho ňou dotknite, kliknite a odmeňte. Opakujte a zvyšujte intenzitu, dokým nezostane pokojný počas celého procesu česania. 
 Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt objatie psa